Per: Fisiològic A: March 17, 2024 A: Articles propis, Fisioteràpia, running Comentaris: 0

La flexió dorsal de turmell (DFROM) és un moviment en el pla sagital, és a dir, es pot veure de perfil; en aquest moviment, la tíbia i la cara dorsal del peu s’apropen. El rang articular és d’entre 20 i  30º, considerant un rang mínim els 10º amb el genoll en extensió. 

Existeixen diverses formes de mesurar la flexió dorsal, però un del mètodes més utilitzats és el Weight-Bearing Lunge Test (WBLT) (Figura 1). Aquest test permet mesurar el DFROM amb càrrega, té una fiabilitat molt alta i, per això, és fàcilment reproduïble. Consisteix en posar una marca a 10 cm de la paret i situar el dit més llarg en aquesta marca, posteriorment s’aproxima el genoll a la paret sense aixecar el taló, i mantenint l’alineació de la ròtula amb el segon dit del peu; posteriorment, es mesura la distància genoll-paret. Un detall a valorar, és intentar percebre on notem la limitació, si és a nivell de la zona posterior de la cama o a la cara anterior del turmell. Aquest mateix exercici pot servir com a valoració i tractament.

fig 1

Figura 1

Per a realitzar aquest gest intervenen diverses estructures articular, múscul-tendinoses i nervioses. Una limitació en el seu rang de moviment pot comprometre a aquestes estructures del membre inferior i tronc. A banda d’augmentar el risc de lesió, pot comportar a una reducció del rendiment esportiu i, per tant, no assolir el nivell d’activitat desitjat. 

Relació entre DFROM i patologies

La limitació en el DFROM es relaciona amb moltes patologies del membre inferior. El turmell no és l’única estructura compromesa, el peu, el genoll i el maluc també pateixen aquesta influència en la seva biomecànica. La seva importància en els diferents moviments de la vida quotidiana o gests esportius, fa que sigui un dels factors etiològics modificables amb major impacte en les lesions en les que el peu està en contacte amb el terra, aterratges o primer recolzament (Figura 2).

Quan hi ha una disminució del rang de moviment, pot facilitar l’aparició de dolors inespecífics, lesions per traumatisme indirecte o dolors associats amb el sobre ús d’alguna estructura. Pot donar lloc a dolors anteriors del genoll, augment del risc de patir lesions de lligament encreuat anterior, tendinopatíes (aquília, rotuliana, gluti mig), esquinços de turmell i inestabilitat crònica, etc. 

dfrom I LESIONS
Figura 2

Relació del DFROM i el rendiment esportiu

El rendiment esportiu també es veu afectat, donat que aquesta limitació no permetrà moure el turmell amb la suficient llibertat, repartir càrregues i generar forces de la forma més eficient; tanmateix, tindrà un clar efecte sobre el poder rendir al nivell desitjat (Figura 3).

Dfrom 111

Figura 3

Origen de la hipomobilitat

L’origen pot donar-se per un o diversos factors. Per a valorar de la forma més específica possible hauria de contactar amb la seva fisioterapeuta de confiança. És qui podrà ajudar-li a trobar l’origen d’aquesta hipomobilitat i li donarà les eines més adients per poder millorar.

Simplificant, pot ser per: hipomobilitat múscul-tendinosa, per tensió neural, o d’origen articular (intraarticular o extraarticular). 

En funció dels elements responsables, serà més efectiu un tractament o un altre.

 

Referències bibliogràfiques

Almansoof HS, Nuhmani S, Muaidi Q. Role of ankle dorsiflexion in sports performance and injury risk: A narrative review. ELECTRON J GEN MED. 2023;20(5): em521. https://doi.org/10.29333/ejgm/13412

Wilczyński B, Zorena K, Ślęzak D. Dynamic Knee Valgus in Single-Leg Movement Tasks. Potentially Modifiable Factors and Exercise Training Options. A Literature Review. Int J Environ Res Public Health. 2020 Nov 6;17(21):8208. doi: 10.3390/ijerph17218208.

Padua E, D’Amico AG, Alashram A, Campoli F, Romagnoli C, Lombardo M, Quarantelli M, Di Pinti E, Tonanzi C, Annino G. Effectiveness of Warm-Up Routine on the Ankle Injuries Prevention in Young Female Basketball Players: A Randomized Controlled Trial. Medicina (Kaunas). 2019 Oct 16;55(10):690. doi: 10.3390/medicina55100690. 

Powden CJ, Hoch JM, Hoch MC. Reliability and minimal detectable change of the weight-bearing lunge test: A systematic review. Manual Therapy. 2015: 20(4): 524-532.

Kang MH, Oh JS, Kwon OY, Weon JH, An DH, Yoo WG. Immediate combined effect of gastrocnemius stretching and sustained talocrural joint mobilization in individuals with limited ankle dorsiflexion: A randomized controlled trial. Man Ther. 2015 Dec;20(6):827-34.

Shi X, Han J, Witchalls J, Waddington G, Adams R. Does treatment duration of manual therapy influence functional outcomes for individuals with chronic ankle instability: A systematic review with meta-analysis?. Musculoskelet Sci Pract. 2019 Apr; 40: 87-95.

Powden CJ, Hogan KK, Wikstrom EA, Hoch MC. The Effect of 2 Forms of Talocrural Joint Traction on Dorsiflexion Range of Motion and Postural Control in Those with Chronic Ankle Instability. J Sport Rehabil. 2017 May;26(3):239-244. 

 

Daniel Pantaleón Hernández 

Fisioterapeuta

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (13150)